skip to Main Content

“Verlangen is een drijfveer die je in beweging zet, motiveert, leidt tot stappen nemen. Licht laten schijnen op je verlangen, betekent ook de ontmoeting met wat je tegenhoudt.”

Gerlinde Bronda

Zolang ik werk, begeleid ik mensen. Als ergotherapeut ging het om herstel van ziekte of leren omgaan met beperkingen in het dagelijks functioneren. In de re-integratie ging het om werk voor mensen met beperkingen mogelijk maken. En werkgevers hierbij te ondersteunen. Bij Lantaarntje komen mijn werkervaring, scholing en mijn persoonlijke leven bij elkaar en werk ik met zorg en aandacht met de kwetsbaarheid van mensen. Sta ik stil bij de verwondingen die wij als mensen oplopen in het leven en hoe hiermee om te gaan. Laat ik verlangens een leidraad zijn. Voor mij gaat het om, dat ieder mens zelf de antwoorden in zich heeft op zijn eigen vraagstukken. Ieder keer weer ben ik verrast hoe een vraag, een woord, een opdracht, een stilte, leidt tot een inzicht.

Bel voor een kennismakingsgesprek

Back To Top