skip to Main Content
Individueel
€80,-
 • €80,- per uur
 • Individueel gesprek
 • Begeleiding op maat
 • Praktische oefeningen
Partnergesprek
€120,-
 • €120,- per 1 1/5 uur
 • Samen met uw partner
 • Begeleiding op maat
 • Praktische oefeningen
Voor werkgevers
Offerte
 • Coaching op maat
 • Afstemming met de werkgever
 • Ondersteuning voor werknemer
 • Ondersteuning voor leidinggevende

Praktijkinformatie

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de kosten van de therapie, afhankelijk
van uw zorgpakket (vallend onder de alternatieve- of complementaire zorg). U kunt gebruik maken van de NFG vergoedingen.
Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig. Afspraken dienen 24 uur van tevoren
worden afgezegd. Wanneer dit niet het geval is breng ik het afgesproken tarief in
rekening.

Indien u ontevreden bent, sta ik open voor een gesprek, dan kunnen we samen kijken
hoe dit is op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u gebruik maken van de NFG

Ik ben aangesloten bij de NFG, Nederlandse Federatie voor Gezondheidszorg, vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk.

Ik ben aangesloten bij de ethische commissie van phoenix-opleidingen.

NFG registratienummer;     6847

RBCZ registratienummer:    809531R

Back To Top