skip to Main Content

Als werkgever wil je dat je personeel werkt met plezier, aandacht en doeltreffend.

Het kan gebeuren dat een personeelslid met verlies en trauma of ziekte te maken krijgt. Dit zijn gebeurtenissen die ingrijpen op de hele persoon en invloed hebben op het hele functioneren. Een werkgever en de collega’s zullen dit ook merken. Er is minder energie om de taken die iemand heeft te volbrengen. De aandacht en de concentratie is sneller afgeleid.

Het werk biedt daarentegen ook structuur en inkomsten. Als je getroffen wordt door een belastende gebeurtenis is het prettig als het werk een veilige plek blijkt te zijn waar men rekening met je houdt.

Reintegratie:

Bij Lantaarntje kan uw werknemer steun en begeleiding krijgen bij de verwerking van een ontwrichtende gebeurtenis. Is er sprake van verzuim dan kan in overleg gesproken worden over de aanpak voor terugkeer naar het werk.

Coaching/supervisie voor hulpverleners

Werknemers in zorgende en dienstverlenende beroepen bied ik coaching en supervisie. In dit werk wordt veel gevraagd van de persoonlijke inzet en dit kan op enig moment gaan knellen.

Stil staan bij eigen thema’s en hoe deze getriggerd worden in het werk biedt inzicht in je eigen functioneren en een gezondere werkhouding.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Reflectie op eigen thema’s en gedrag
  • Weten hoe je gedrag uitwerkt op anderen
  • Kunnen begrenzen van jezelf en anderen
  • Onderzoeken wat je uitput

Voor meer informatie neem contact op ….

Back To Top